Wojciech Kozłowski

Specjalista Revit Architecture, Dynamo

Od kilkunastu lat propaguje i wdraża ideę BIM w biurach projektowych, firmach wykonawczych i u inwestorów. Jego rozległa wiedza na temat oprogramowania inżynierskiego sprawia, że firmy, które stoją przed wyzwaniem wdrożenia BIM, chętnie powierzają mu funkcję BIM Koordynatora; tak było w przypadku Unidevelopment i Golub GetHouse. Bazując na wieloletnim doświadczeniu, przeszkolił setki osób z obsługi programu Revit. Prowadzi prelekcje na konferencjach związanych z tematyką BIM, przygotowuje biblioteki rodzin w Revicie, tworzy modele budynków w Autodesk Revit na zlecenie klientów oraz świadczy zaawansowane wsparcie techniczne dla programów z kanału Autodesk.

Jest współautorem publikacji Podręcznik użytkownika Revit Architecture. Absolwent Politechniki Warszawskiej (specjalizacja: wspomaganie komputerowe prac inżynierskich).

Inżynier Aplikacji Revit Architecture